Varsling af rente- og gebyrændring

Sparekassen Bredebro ændrer rentesatserne pr. 1. oktober 2023:

Rentesatser på udlån og kreditter hæves generelt med op til 0,50% p.a.

Rentesats på bolig-, prioritetslån og prioritetskreditter hæves med op til 1,00 %.

Rentesats på indlån hæves på udvalgte områder med op til 1,50%.

Nye rentesatser er:

Guldgarantkonto:
Indestående mellem 0-249.999 kr. 0,85%
Indestående mellem 250.000 – 499.999 kr. 1,35%
Indestående over 500.000 kr. 1,60 %.

Ungkonto, Børnebørnskonto og Pensionskonto:
Indestående mellem 0-249.999 kr. 0,50%
Indestående mellem 250.000 – 499.999 kr. 0,75%
Indestående over 500.000 kr. 1,50 %.

Børneopsparing: 1,50%

Endvidere opdateres Sparekassens Prisbog på udvalgte områder, hvorfor denne prisregulering varsles.

Læs Prisbog gældende fra 1.10.23 her.

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver i Sparekassen.

Ændringerne sker af markeds- og indtjeningsmæssige årsager, samt på baggrund af Nationalbankens seneste renteforhøjelser.